15 май - Световен ден на климата

15 май - Световен ден на климата
15 Май 2018

На 15 май се отбелязва Световният ден за борба с климатичните промени. Денят на климата е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята.

Последиците от това увеличение на температурата на планетата в глобален мащаб са крайно неблагоприятни. Топенето на ледниците ще повиши нивото на световните океани. Това ще доведе до изчезването на цели острови крайбрежия. Драстично ще се промени количеството и разпределението на валежите от дъжд и сняг, ще се увеличи честотата на сушата и ураганите, половината от човечеството ще страда от недостиг на вода.

За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата най-вече свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на възобновими източници на енергия като вятър, слънце и вода, както и намиране на нови енергийни източници.

Препоръки, които биха имали ефект за подобряване на климата: изключването на зарядното от контакта, намаляване карането на кола, прането да се пере на по-ниска температура, смяна на крушките с енергоспестяващи, да се зарежда биодизел, икономисване на парно и ток и най-важното - засаждане на дървета.

Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща ще се намали със 70 кг. въглеродния двуокис в атмосферата, а всяко дърво абсорбира 1 тон въглероден двуокис.

Прочетете още