Доставчик на медийна услуга

Радио1 ЕООД
Адрес: гр. София, ул. “Рикардо Вакарини” 6
Тел: 02/ 951 51 00
E-mail: office@radio1.bg

Действителни собственици са Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев.

www.radio1.bg

 

Съвет за електронни медии
Адрес: гр. София, бул. “Шипченски проход” 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg

www.cem.bg